Fikir Gazeteciliği

Tarih : 11 Eki 2015, Pa 01:57

Günümüz gazeteciliğinde önemli bir yer işgal eden, hiç kuşkusuz fikir gazeteleridir. Fikir gazeteleri, insanoğlunun yapısı gereği olarak, pek hoşlanmadığı, fakat bilmesi, öğrenmesi gerekli olan haberleri sunan gazetecilik türüdür. Sunduğu ciddi içerikli haberlerle insanları düşünmeye yöneltir. Fikir gazeteciliğinin amacı, önemli toplumsal sorunları, konuları saptayarak, toplumun gündemine getirmedir. Toplumu belirli bir görüşü savunarak, bilinçlendirme görevi yapan fikir gazetelerinin okuyucuları, genelde yüksek eğitim görmüşlerdir. Fikir gazetelerinin yapmak istedikleri arasında ise, haberleri yorumlayarak, açıklayarak değerlendirmek önde gelmektedir. Ayrıca, haberleri derinliğine, ayrıntılarına inerek, zaman zaman neden ve niçinini soruşturarak vermeyi de uygun görürler. Bu bakımdan, haber yaparken açıklayıcı ve yorumlayıcı bir yaklaşım uyguladıkları gibi, soruşturucu, araştırıcı bir yolu da benimseyebilirler. Fikir gazetelerinde ciddi içerikli haberler yanında, yorumlar, çeşitli görüşlerin değerlendirildiği makalelere rastlamak olağandır. Çeşitli görüşleri savunan sütun ve köşe yazarları, uzmanlaşmış muhabirlerin hazırladığı çeşitli toplumsal konuları içeren sayfalar ve bölümler, bu tür gazetelerin sayfalarını oluştururlar. Tirajları ise, yönelmek istedikleri kümelerin görüşlerine uygun geldiği ölçüde yükselir veya alçalır. Yalnız, magazin gazetelerine oranla, satışlarının, dağılımlarının düşük olduğunu söylemek yanlış olmaz.